?

Log in

No account? Create an account
nackrufs [entries|archive|friends|userinfo]
nackrufs

[ website | abigbadwolf.net ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

New Year's meme 2018 [Jan. 1st, 2019|08:13 pm]
nackrufs
[Tags|, ]
[mood |calmcalm]
[music |James Horner - The Ludlows]

Happy New Year! :D It seems all I post nowadays is the yearly New Year's meme, but it's a nice tradition. Overall 2018 was the best year in a long time, mostly because of something that you can read about under the cut...

My 2018Collapse )

My 2017
link5 comments|post comment

New Year's meme 2017 [Dec. 30th, 2017|08:57 pm]
nackrufs
[Tags|, ]
[mood |sleepysleepy]

Soon 2018 already! Here is my New Year's meme for 2017. I wish you a Happy New Year! :)

My 2017Collapse )

The meme for 2016.
link1 comment|post comment

Booklist 2016 [Jan. 18th, 2017|07:43 pm]
nackrufs
[Tags|, , ]
[mood |blahblah]

As I wrote in my New Year's meme I completed my Goodreads challenge of reading 20 books! Yay! :D I hope to read 25 books this year.

These are the books I read last year:

Books read in 2016Collapse )
link2 comments|post comment

New Year's meme 2016 [Jan. 1st, 2017|02:37 pm]
nackrufs
[Tags|, ]
[mood |okayokay]
[music |Kent - Järnspöken]

Happy New Year!

Another year has passed already and I haven't written any entries since March. ^^; Oops. Here is the the New Year's meme for 2016!

My 2016Collapse )

The meme for 2015.
link8 comments|post comment

Fem månaders in och ut [Mar. 5th, 2016|02:32 pm]
nackrufs
[Tags|, , ]
[mood |lazylazy]

Dags för lite in och ut igen! Har inte lyckats fixa några roliga fotoinlägg än, så hoppa bara över det här om ni inte är intresserade. :P Det här är mest för min egen skull.

Tyvärr har det inte gått så bra på rensningsfronten det senaste halvåret, men jag hoppas få lite mer ork till våren!

(R) = mina saker, (D) = Dannes saker och (G) = gemensamma saker.

In/ut oktober 2015Collapse )


In/ut november 2015Collapse )


In/ut december 2015Collapse )


In/ut januari 2016Collapse )


In/ut februari 2016Collapse )
link3 comments|post comment

Booklist 2015 [Jan. 3rd, 2016|09:27 pm]
nackrufs
[Tags|, ]
[mood |blahblah]

Despite failing my Goodreads Reading Challenge of 20 books for 2015 I still managed to read much more than I did in 2014 which I'm happy with. I read 18 books. My goal for this year is once again 20 books and this time I'll make it!

These are the books I read in 2015:

Books read in 2015Collapse )
linkpost comment

New Year's meme 2015 [Jan. 1st, 2016|05:26 pm]
nackrufs
[Tags|, ]
[mood |lazylazy]
[music |Theme from Poldark]

Happy New Year, my friends!

2015 was all in all a pretty bad year for me and Danne. I'm hoping 2016 will be A LOT better! Here is the meme for 2015:

My 2015Collapse )

Last year's meme.
link10 comments|post comment

In och ut augusti och september [Oct. 6th, 2015|12:10 pm]
nackrufs
[Tags|, , ]
[mood |soresore]

Är hemma med en jobbig förkylning, så jag tänkte att jag kunde passa på att lägga upp in/ut-listorna för augusti och september. Lovar att det kommer roligare och mer fotostinna inlägg framöver!

(R) = mina saker, (D) = Dannes saker och (G) = gemensamma saker.

In/ut augusti 2015Collapse )

In/ut september 2015Collapse )
linkpost comment

In och ut under juli månad [Aug. 6th, 2015|01:28 pm]
nackrufs
[Tags|, , , , ]
[mood |okayokay]
[music |Jakob Hellman - Hon har ett sätt]

Det är rörigare än någonsin här hemma. Det finns inte ett rum som inte är stökigt och belamrat med grejer. Turbos (den nya kaninens) rum har blivit ett avlastningsrum där vi bara ställer in allt som inte får plats någon annanstans. Jag har fått nog! >:( Jag har velat göra en rejäl utrensning länge men inte orkat ta tag i det. Stöket har känts övermäktigt och gör väl till viss del fortfarande det, men under semestern har jag i alla fall satt i gång lite.

För ett par år sedan började jag läsa en del bloggar om ekologisk livsstil, utrensning, frivillig enkelhet och minimalism och blev väldigt inspirerad. Måste erkänna att jag även ibland kände mig lite provocerad av någon anledning, men det bevisar ju bara att jag har en del problem att ta tag i. Jag kan inte spara på alla minnen och allt som har nostalgiskt värde. Det är också helt meningslöst att ha en massa prylar som jag aldrig använder - det stjäl bara energi. Jag kommer nog aldrig bli en riktig minimalist och till exempel bara äga 100 saker (intressant idé dock) och det är heller inte det jag vill. Jag vill ha böcker i bokhyllan och jag tänker inte hiva ut alla filmer och spel bara för att. Kala rum med bara några få möbler och inget mer är inget jag eftersträvar. Det känns så opersonligt. Jag vill bara få mer ordning och harmoni hemma och börja tänka över mina konsumtionsvanor.

Med det sagt beslutade jag mig alltså att från och med juli börja lista allt som kommer in i hemmet och allt som rensas ut, både mina och Dannes saker. (R) = mina saker, (D) = Dannes saker och (G) = gemensamma saker. Har även delvis listat varifrån saker kommer och vart de tar vägen. Vill skänka/sälja så mycket som går i stället för att bara kasta. Förbrukningsvaror som mat, hygienprodukter, mediciner m.m. är undantagna.

Hoppas att dessa listor ska hjälpa oss att rensa ut mer!

In/ut juli 2015Collapse )

Kommentar: Det blev många saker ut den här första månaden men även en hel del in, faktiskt fler än vad som rensades ut. Aj aj aj! Det känns förstås som ett misslyckande men jag får ta nya tag i augusti. En anledning till att det blev så många saker på in-sidan var förstås att jag fyllde år i slutet av månaden (och då fick jag ändå många förbrukningsvaror). Jag var också på en efterlängtad loppistur tillsammans med Jessica och fick med mig en hel del saker hem. Alla kanske inte var helt nödvändiga... ^^;;

Måste bara visa en bild från min skorensning också. Hade många fler skor än jag trodde. Hittade dessutom två par till som inte finns med på bilden och sedan har jag ett par inneskor på jobbet också. Totalt 37 par blev det! Kastade tre par trasiga skor som jag antar att jag sparat av nostalgiska skäl. Fem par fick hamna hos Erikshjälpen och i dag tänker jag gå iväg med ett par till en klädcontainer. Ska försöka sälja en del också. Har tyvärr många (dyra) skor som har känts bra först men som sedan gett mig skavsår >_<Translation: Getting rid of stuff! :D
link4 comments|post comment

Going to Copenhagen [Jul. 31st, 2015|11:36 am]
nackrufs
[Tags|, , , , ]
[mood |excitedexcited]

I'm on a train on my way to Copenhagen with Danne and Robin at the moment. Yay! What's even more awesome is that Belle & Sebastian are playing at Tivoli tonight and we will go see them! :D

We had no idea that they would be in Copenhagen when we booked our train tickets in March, but then I happened to see on their website that they will be playing there today! The very same day we get there! :D I can't believe how lucky I am, especially since I had decided that seeing them at Way Out West in Gothenburg in August would be too costly.

Wohoo!

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]